• Địa chỉ:  Khu 1 - thị trấn Tam Đảo, TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vinh Phuc, Viet Nam
  • Điện thoại:  +84 33 5109 966
Đặt Ngay

Cảm nhận

Chat Zalo
Messenger
Gọi 0335109966